Kurumsal Borç Tahsilat Yazılımı

Doğru Verilerle Borç Kurtarmayı Hızlandırın

Özellikleri Keşfedin

Borç Tahsilat Yazılımı Nedir?

Borç tahsilatı yazılımı, daha fazla kapsama alanı ve kolaylıkla bağlantı oranları sağlayarak tahsilat süreçlerini düzene sokabilir ve operasyonel verimliliği iyileştirebilir.

Akıllı bir borç kurtarma yazılımı, daha yüksek Vaat Etme oranlarını etkin bir şekilde sağlayabilir. Ödeme hatırlatıcıları göndermek gibi görevlerin otomatikleştirilmesi, rutin veya verimsiz görevlere harcanan süreyi en aza indirerek tahsilat görevlilerinin kritik sorunları ele almasına ve borç tahsilatını hızlandırmasına olanak tanır.

Akıllı bir giden sistem, borç tahsilatını 3-4 kata kadar optimize eder. Bu, şüpheli borçlarınızı önemli ölçüde azaltır ve P&L beyanınızın nispeten daha iyi görünmesini sağlar.

Neden Borç Tahsilat Yazılımına ihtiyacınız var?

Borç Kurtarma Sürecini Otomatikleştirin

Daha az sayıda temsilci ile müşteri kapsamını artırın ve sağlam borç kurtarma yazılımı kullanarak daha hızlı tahsilat sağlayın. Koleksiyonlar botu, aracıların kritik sorgulara odaklanmasını sağlayarak birinci düzey sorguları işleyebilir.

Borç tahsilat sürecini güçlendirmek için temerrüt düzeyi, borç yaşı ve müşteri davranışını kullanarak müşteri gruplarını otomatik olarak bölümlere ayırarak tahsilat karlılığını kolayca optimize edin ve temsilci etkinliğini iyileştirin.

Borçlunun Profilinde%100 Görünürlük

Temsilcilerinize, her etkileşimin bağlamını belirlemelerine yardımcı olmak için birleştirilmiş ödünç alan bilgileri sağlayın. Temsilciler, müşterinin ödünç alma döngüsü, geçmiş etkileşimler, işe alım dönemi vb. hakkında bilgi sahibi olduklarında, etkileşimi kişiselleştirilmiş bir şekilde yönlendirmeleri muhtemel olacaktır.

Collectearn ticari borç tahsildarı, size ek bir avantaj sağlayan kurum içi veya üçüncü taraf CRM uygulamalarıyla sorunsuz bir entegrasyon sunar.

Vakaların Otomatik Dağılımı

Her tahsilat vakasının bir uzman tarafından ele alınmasına izin verin. Bir borçlu aracılarınızdan destek istediğinde, hızlı bir çözüm ararlar. Onları doğru temsilciye veya uzmana yönlendirmek, tahsilat sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olacak ve daha yüksek bir ilk arama çözüm oranı sağlayacaktır.

Önceki verilere ve IVR seçimine dayanarak, HNI müşterilerinize öncelik verin ve markanızın tonunu anlamlı bir şekilde belirleyin. Borç tahsilatını kolaylaştırmak için coğrafi konum, son ödeme hatırlatıcısı, IVR seçimi, acentelerin müsaitlik durumuna göre vakaları otomatik olarak haritalayın ve dağıtın.

TÜM ÖZELLİKLER

Tahsilat Yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz bütün özellikler Collectearn'de

Müşteri Yönetimi

Kurum alacaklarına muhatap olan tüzel veya gerçek kişilerin tanımlanıp, düzenlenebildiği, ilgili ürün ilişkisinin kurgulanabildiği işlevsellikleri içerir.

Ürün Yönetimi

Tahsili gecikmiş alacaklara konu olan ürünlerin tanımlanmasına ve ilgili müşteri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Kurumsal Hafıza Yönetimi

Sistemde yaşanan her türlü olayın kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme, raporlama imkanı sunan işlevsellikleri içerir.

Sistem Yönetimi

Sistem servislerinin konfigürasyonuna ve parametrik tanımlamalarına işlevsellikleri içerir. Ayrıca sistemin işleyişi ile ilgili aksaklıkların tesbitine ve test edilmesine de olanak sağlar.

Organizasyon Yönetimi

Kuruma ait organizasyon bilgilerinin ve şube, acente yapısının kurgulanmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir. Bu konfigürasyonlar dosya delegasyon yapısını belirler.

Kullanıcı ve Yetkilendirme Yönetimi

Sisteme erişim yetkisi olan kullanıcıların ve bu kullanıcılara ait bilgilerin tanımlanabilmesine olanak sağlayan işlevselliklerini içerir.

Delegasyon Yönetimi

Dava ve icra takibi dosyalarının, kurum organizasyon şemasına uygun olarak bölge, birim, şube ve avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini ve delegasyon parametrelerinin yönetilmesini sağlayan işlevsellikleri içerir.

Süreç Yönetimi

Süreç içerisinde oluşan işlerin takibine, planlanmasına, kullanıcı bazında bildirim ve hatırlatmalar yapılabilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Doküman Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteriye ve dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin sistemde dokümante edilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Finans Yönetimi

Dava ve icra takip süreçlerinde kullanılan finansal parametrelerin tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Tahsilat (Collection) Yönetimi

İdari veya yasal takip süreçlerinde müşteriye, ürüne ve alacağa ilişkin senaryolar hazırlanmasına ve bu senaryolara göre telefon, e-posta, sms, mektup gibi araçlar ile aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

İdari Takip Yönetimi

Kuruma ait tahsili gecikmiş alacakları (TGA), idari takip sürecinde tahsil edilmesi amacı ile müşteri görüş, görüşme ve kampanyalarının yönetilmesi olanaklarını sağlayan işlevsellikler içerir.

Yasal Takip Yönetimi

Yasal takip sürecinde tahsil edilmesi hedeflenen dosyaların, avukata tevzi edilmesinden tahsilatın gerçekleşmesine kadar ki süreçte tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Dava Yönetimi

Yasal takibe bağlı oluşabilecek ceza veya hukuk davaları dahil tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Teminat Yönetimi

Yasal takip sürecinde takibe konu olan ticari kredilere ilişkin tüm teminatların, yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar..

Ödeme Planı Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteri bazında otomatik veya manuel ödeme planları düzenlenmesine ve bu planlara uygun ödeme alınıp alınmadığına dair takip işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.

Muhasebe Yönetimi

Kuruma avukatlık hizmeti sunan vekillerin avans, masraf, vekalet ücreti, prim ve serbest muhasebe makbuzu gibi konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Entegrasyon Yönetimi

Dış kaynaklı verilerinin AYS sistemine, AYS sistemindeki verilerinin de dış sistemlere anlık , periyodik veya toplu olarak aktarımına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Eklenti Yönetimi

Sistem dışında çalışan ve kendine has işlevleri olan eklentilerin, sistem ile uyumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Rapor Yönetimi

Süreç içerisinde sistemde oluşan tüm veriler üzerinde özelleştirilebilen rapor ve istatistikler alınabilmesi sağlayan işlevsellikler içerir.

Destek Yönetimi

Sistem yöneticileri ile kurum ve avukat kullanıcıları arasında yardım ve destek taleplerin yönetilebildiği işlevsellikleri içerir.

TAHSİLAT YÖNETİMİ

"Daha iyi tahsilatlar sağlayın, şüpheli alacakları azaltın ve tahsilat anlaşmazlıklarının çözümünü hızlandırın"

Demo Talep Edin

Bize Ulaşın

Teknolojiyle etkili ve verimli bağlantılar oluşturuyoruz. Contextual ERP ekosistemiyle yenilik yapmaya ve büyümeye hazır mısınız?

Looks good!
Please enter your name.
Looks good!
Please provide a valid email address.
Looks good!
Please select a department.
Looks good!
Mesajınızı giriniz.
You must agree before submitting.